Seguro di Entiero

Kuota mensual

E kuota mensual ta basá riba edat i e suma total pa kua kier a spar dia a sera e seguro i mester paga e kuota te na momento ku kaba di paga e suma total òf te ku e luna di fayesimentu. Si pa kualke motibu stòp di paga e kuota mensual i esei dura tres luna, e kontrato di seguro ta kaduká, pero e asegurado ta konservá su derechi riba e kuotanan mensual pagá. Esakinan no ta bai pèrdí. Tin, no opstante, e posibilidat di restablesé e seguro di spar (sea pagando òf nò e kuotanan mensual atrasá).

Suma total

Ta kumbiní di antemano e suma total ku mester paga, i na momento di fayesimentu e suma akí ta disponibel na El Tributo pa gastunan konkreto, esta gastu i servisionan di entiero, kon tal ku no tabatin retraso den pago di e kuota mensual. Den kaso ku tabatin retraso den pago di e kuota mensual, ta solamente e suma di kuotanan pagá ta disponibel na El Tributo pa gastunan konkreto.

Bonus

Partisipantenan te ku 61 aña di edat por sigurá yunan di 1 te 18 aña di edat (máksimo 8 yu) grátis te dia nan kumpli 18 aña. Suma di e bonus ta dependé di e suma total ku a kumbiní ku e asegurado.