Uitvaartverzekering

Maandbedrag

De maandelijkse inleg is gebaseerd op de leeftijd van de deelnemer en het overeengekomen contractbedrag op de ingangsdatum. Het bedrag dient te worden voldaan totdat het contractbedrag volledig is gestort of tot en met de maand van overlijden. Indien om een of andere reden de betaling van de maandelijkse inleg gestaakt wordt en de ontstane achterstand tot drie maanden oploopt, komt het contract te vervallen. De deelnemer behoudt hierbij het recht op de reeds betaalde maandbedragen. Tevens bestaat de mogelijkheid tot in kracht herstelling (met of zonder het inhalen van de achterstand).

Contractbedrag

Het contractbedrag wordt vooraf bepaald en zal in geval van overlijden in natura (begrafeniskosten en -diensten) bij El Tributo beschikbaar zijn, mits er geen achterstand in betaling van de maandbedragen bestaat. Mocht er sprake zijn van een achterstand, dan zijn slechts de reeds betaalde maandbedragen in natura bij El Tributo beschikbaar.

Bonus

Deelnemers tot 61 jaar kunnen hun kinderen (1-18 jaar) gratis meeverzekeren (maximaal 8) in de polis. Deze loopt af op het moment dat het kind 18 jaar wordt. Het bonusbedrag is afhankelijk van het contractbedrag, dat met de deelnemer is overeengekomen.

Gezondheidsverklaring

Een door de deelnemer volledig ingevulde gezondheidsver- klaring is zowel bij het aangaan van een nieuw contract als bij herintreding vereist, aan de hand waarvan bij een gunstig medisch advies het contract geaccepteerd wordt.

Inschrijfgeld

Een inschrijvingsbedrag ad ANG. 15,00 is verschuldigd, zowel bij het aangaan van een nieuw contract als bij herin- treding zonder inhaling van de achterstand.

Polis

U ontvangt van ons een document waarin de polisvoor- waarden zijn opgenomen.

Rente

Zodra het contractbedrag is volgestort, wordt door ons een jaarrente toegekend vanaf de datum van volstorting tot de datum van overlijden.